“De manier waarop banken geld creĆ«ren is zo simpel dat je er met je verstand niet bij kan.”

J. K. Galbraith

Jaar:

Nieuws


Denken over Geld en Waarde

donderdag 13 juni 2013

Schrijvers en kunstenaars kennen het fenomeen: ideeën zweven in de lucht en iedereen kan ze gewoon plukken voor zijn eigen werk. Rond de tijd dat bij ons het plan ontstond voor een project over geld en waarde – inmiddels ruim 6 jaar geleden – vatte de filosoof Karim Benammar het plan op om alle ideeën over geld en waarde eens op een rijtje te zetten.

Waar onze fascinatie met de fundamentele krachten van de economie leidde tot een monetair experiment in de vorm van een wisselbank, groeide die van Benammar uit tot een bundel teksten, getiteld 'Denken over Geld en Waarde'. Dit had natuurlijk net zo goed de ondertitel van ons project kunnen zijn. Het belangrijkste doel van de Kunst Reserve Bank is immers om een breed publiek te laten nadenken over de essentiële rol van geld (en kunst) in onze samenleving.

Het brede publiek is ook precies voor wie de bundel van Karim Benammar is bedoeld. Nu hebben wij de afgelopen jaren eindeloos veel boeken en artikelen over geld, geldcreatie en monetaire systemen gelezen en deze bundel vat alle interessante ideeën van die boeken op een perfecte wijze samen.

In 23 sleutelteksten van zeer uiteenlopende filosofen, economen en historici, weet Benammar de kern van het geldsysteem haarscherp naar voren te halen. De teksten zijn dikwijls slechts 1 of 2 pagina's lang en belichten elk een bepaald aspect van de relatie tussen geld en waarde. Het zijn echter beslist geen droge, academische beschouwingen. Je proeft de actualiteit die Benammar er bij het samenstellen in heeft willen stoppen. Op de achtergrond speelt namelijk de belangrijke transitie die wij momenteel meemaken: van een traditionele economie die uit gaat van schaarste, naar een systeem dat beter is toegerust op de overvloed waarin een groeiend deel van de wereldbevolking feitelijk leeft. Dit laatste dwingt ons om keuzes te maken. Dat geldt voor ieder van ons als individu, maar ook voor het soort geld waarop wij de economie willen laten functioneren.

Kortom: deze bundel hoort thuis op het nachtkasje van alle mede-eigenaren van de Kunst Reserve Bank. Een echte aanrader!

Denken over geld en waarde
samengesteld door Karim Benammar
isbn: 9789073040090
€ 19,50
te bestellen bij uitgever Parrèsia
 Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl